Quan hệ cổ đông

Gạch Khang Minh trở thành công ty đại chúng

Tải Công văn chấp thuận

Căn cứ Công văn số 3080/UBCK-GSĐC ngày 06/06/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HĐQT Công ty xin thông báo về việc trở thành công ty đại chúng như sau:
  1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Gạch Khang Minh.
  2. Địa chỉ trụ sở chính: Cụm CN mở rộng Tây Nam, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
  3. Văn phòng giao dịch: Tầng 5, tòa nhà VG Buiding, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
  4. Điện thoại: (+84.4) 2220 7171            Fax: (+84.4) 2220 7181
  5. Website: http://gachkhangminh.vn
  6. Vốn điều lệ: 45.000.000.000 (Bốn mươi lăm tỷ đồng).
Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao, sản xuất sản phẩm từ Plastic, buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng…

Khách hàng - đối tác