Đăng ký Kinh Doanh thay đổi lần 6 - Khang Minh Group

Đăng ký Kinh Doanh thay đổi lần 6 - Khang Minh Group

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019

Báo cáo Tài chính Quý 4 năm 2019

Báo cáo Tài chính Quý 4 năm 2019

Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2019

Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2019

Khang Minh Group: 2019 và những cột mốc đáng nhớ trong hành trình vươn mình ra biển lớn

Năm 2019 đã khép lại, đánh dấu những thành tựu mới với Khang Minh Group - Doanh nghiệp vừa tiến hành bước chuyển mình mạnh mẽ, thay đổi định hướng chiến lược kinh doanh với mong muốn vươn mình từ doanh nghiệp địa phương trở thành doanh nghiệp quốc gia.

Hình ảnh

Khách hàng - đối tác

Tin tức