Conslab Thạch Anh

Conslab Thạch Anh là tấm ốp lát cao cấp từ thạch anh lần đầu tiên được sản xuất và ứng dụng tại Việt Nam, với đặc tính cơ lý vượt trội, độc đáo về giá trị thẩm mỹ, giàu giá trị tinh thần, đáp ứng nhu cầu ốp lát toàn diện của thị trường hiện tại.

Hình ảnh

Khách hàng - đối tác

Tin tức