Quan hệ cổ đông

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

CTCP Gạch Khang Minh trân trọng kính mời:

Quý cổ đông tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Gạch Khang Minh năm 2018.

Thời gian: 9h00 - 11h30 Thứ 7 ngày 28 tháng 04 năm 2018.

Địa điểm: Phòng họp Nhà máy CTCP Gạch Khang Minh, Cụm CN mở rộng Tây Nam, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Chương trình họp: Theo Giấy mời họp đính kèm.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Trân trọng kính mời !

 

Tải Giấy Thông báo mời họp ĐHCĐ.

Tải Giấy Xác nhận tham dự.

Tải Giấy ủy Quyền.

Tài liệu họp ĐHCĐ

Khách hàng - đối tác