Quan hệ cổ đông

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

THƯ MỜI HỌP

Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh trân trọng mời: 

Quý cổ đông tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thời gian họp: 9h00 ngày 23/04/2019

Địa điểm họp: Trụ sở chính công ty - Khu CN Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Chương trình họp: theo bản đính kèm.

Sự hiện diện của quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại Hội.

Rất mong quý cổ đông thu xếp thời gian đến tham dự Đại Hội.

Trân trọng kính mời !

T/M CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

( đã ký )

Download file tài liệu đại hội tại đây.

Download giấy đăng ký tham dự tại đây.

Download giấy ủy quyền tham dự tại đây.

Khách hàng - đối tác